Terapia manualna i osteopatia - rejestracja telefoniczna - kliknij i dzwoń 533 150 522

Polityka Cookies

Polityka prywatności

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (RODO) dbając o bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych osobowych, pragniemy Państwa poinformować o kilku, niezmiernie istotnych kwestiach. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, a w przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy pisać na adres (rodo@osteopatis.pl).

 1. Administrator Państwa danych osobowych

Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest

Osteopatis Paulina Mozyrko

 1. Tomaszowska 6/1

50-523 Wrocław

 1. Rodzaj danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe , które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług (pozycjonowanie, budowa stron www, rozwój treści, administracja stronami, promocja stron w Internecie, przeprowadzanie działań marketingowych, przeprowadzanie kampanii SEM/AdWords ). W związku z tym, wykorzystujemy następujące dane: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres firmy oraz NIP, loginy i hasła do logowania. Poza tym w celach kontaktowych, wykorzystujemy: adres poczty e-mail lub / i numer telefonu.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych?
 2. a) w przypadku zawartej umowy (pozycjonowanie, budowa stron www, rozwój treści, administracja stronami, promocja stron w Internecie, przeprowadzanie działań marketingowych, przeprowadzanie kampanii SEM/AdWords ) dane osobowe będą/są przetwarzane w celu realizacji postanowień zawartych w umowie.

– podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

 1. b) dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług drogą elektroniczna lub/i telefoniczną.

–  podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest art. 6, ust. 1 lit. a), czyli zgoda osoby, której dane dotyczą oraz art. 6 ust.1 lit., czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

 1. c) dane osobowe mogą być przetwarzane w celu subskrypcji do newslettera

–  podstawą prawną przetwarzania danych  osobowych jest art. 6, ust. 1 lit. a), czyli zgoda osoby, której dane dotyczą,

 1. d) dane osobowe mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Osteopatis Paulina Mozyrko działalności gospodarczej

–   podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

 1. e) dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawno – podatkowych w związku z prowadzoną przez Osteopatis Paulina Mozyrko działalnością gospodarczą

–  podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

 1. Czy dane osobowe są / będą przetwarzane jeszcze w jakiś inny sposób?

Jako podmiot gospodarczy, prowadzący działalność usługową dbamy o poufność Państwa danych. Z konieczności zapewnienia odpowiedniej organizacji naszej firmy – np. w zakresie infrastruktury informatycznej, czy bieżących spraw dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorca – Państwa dane osobowe mogą być przekazywane, tj. ujawnione lub udostępniane – następującym kategoriom odbiorców:

 1. a) innym podmiotom gospodarczym współpracującym z Osteopatis Paulina Mozyrko przy realizacji usług;
 2. b) dostawcom usług zaopatrującym Osteopatis Paulina Mozyrko w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne umożliwiające świadczenie usług przez Osteopatis Paulina Mozyrko oraz zarządzaniem naszą firmą (w szczególności mowa o dostawcach usług teleinformatycznych, firmach pocztowych, kurierskich, firm hostingowych).
 3. c) dostawcom usług prawnych i doradczych, wspierających firmę Osteopatis Paulina Mozyrko w dochodzeniu swoich roszczeń (kancelaria prawna i firma windykacyjna);

–  podstawa prawną przetwarzania danych osobowych, art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

Informujemy, że podmioty, które na zlecenie Osteopatis Paulina Mozyrko dokonują przetwarzanie danych osobowych – działają na mocy i w oparciu umowy powierzenia (zgodnie z art. 28 RODO), bądź też w oparciu o złożone oświadczenia o zachowaniu poufności.

 1. Skąd posiadamy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa w trakcie lub w celu nawiązania współpracy oraz ze stron internetowych.

 1. Przez jaki czas przetwarzane są dane osobowe?

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w punkcie nr. 3 celów:

 1. a) w zakresie realizacji postanowień zawartych w umowie – przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celu: – dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, – wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,- statystycznych i archiwizacyjnych,- nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy lub do upływu okresu przedawnienia roszczeń;
 2. b) w celach marketingowych – przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wycofania zgody lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;

Po upływie w/w okresów Państwa dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji które jest – całkowitym i nieodwracalnym usunięciem ze zbioru informacji umożliwiających identyfikację konkretnej osoby fizycznej przez kogokolwiek.

 1. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Informujemy że podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jednakże biorąc pod uwagę realizację celów określonych w pkt 3, podanie danych osobowych może mieć charakter:

 1. a) umowny, czyli podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i tym samym brakiem możliwości korzystania z usług i produktów firmy Osteopatis Paulina Mozyrko,
 2. b) dobrowolny, ale podanie danych jest niezbędne do realizacji celów związanych m.in.:

–  z otrzymywaniem przez Państwa informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów i usług Osteopatis Paulina Mozyrko  drogą elektroniczną lub/i telefoniczną,

 1. Jakie są Państwa prawa?

W związku z przetwarzaniem przez firmę Osteopatis Paulina Mozyrko Państwa danych osobowych – mogą Państwo żądać z skorzystania prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Ponadto informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, wszystkie wyrażone zgody na przetwarzanie, o których mowa w pkt 3 – mogą być wycofane w dowolnym momencie. Jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Kontakt Państwa w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy pisać na adres (rodo@osteopatis.pl).

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dbamy o prywatność i ochronę danych osobowych użytkowników naszego serwisu, dlatego poniżej przedstawiamy zasady korzystania z niego. Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, iż dane te nie są sprzedawane, ani przekazywane innym podmiotom.

Pliki z logami

Podobnie, jak spora część innych witryn internetowych, zbieramy i wykorzystujemy dane, które zawarte są w plikach logów. Wśród danych wyróżnia się:

– numer IP użytkownika,

– host, czyli nazwę sieciową komputera,

– dostawcę internetu użytkownika (np. Netia, Orange, Multimedia),

– nazwę i wersję przeglądarki, z której użytkownik korzysta (np. Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer),

– czas, jaki użytkownik spędził na stronie,

– strony, które są otwierane przez użytkownika w obrębie serwisu.

Pliki cookie i sygnalizatory WWW

Ciasteczka (z ang. cookies) to pliki, które podczas odwiedzania różnych stron w internecie są zapisywane na komputerze, tablecie lub smartphonie użytkownika.

CO ZAWIERAJĄ I DO CZEGO SĄ WYKORZYSTYWANE?
Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu użytkownika i wygenerowany unikalny numer. Dzięki temu możliwe jest rozpoznawanie urządzenia, z którego korzysta użytkownik i rodzaju używanej przez niego przeglądarki. Wszystko po to, aby móc wyświetlić stronę dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb i zoptymalizować przeglądanie stron internetowych.

Pliki cookies są również wykorzystywane w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pozwalają zrozumieć sposób, w jaki użytkownicy poruszają się po stronach internetowych.

Wykorzystujemy plików cookie (ciasteczek) do przechowywania niektórych informacji – np. o Twoich osobistych ustawieniach, w momencie gdy odwiedzasz naszą stronę. Może to obejmować możliwość zalogowania do niektórych funkcji serwisu, jak forum, czat, czy pola formularzy.

Dodatkowo wyświetlamy pochodzące z zewnętrznych serwisów reklamy, aby utrzymać naszą stronę. Niektórzy z reklamodawców (np. Google poprzez program Google AdSense) mogą używać takich technologii jak pliki cookie, czy sygnalizatory WWW, co w momencie wyświetlania ich reklam na naszej stronie spowoduje przesłanie reklamodawcom informacji zawierających Twój adres IP, dostawcę Internetu, typ przeglądarki, z której korzystasz i w niektórych przypadkach informację o zainstalowaniu dodatku Flash. Na ogół jest to używane do wyświetlania użytkownikom reklam z ich okolicy (na przykład reklamy restauracji we Wrocławiu, dla mieszkańca tego miasta) lub dobierania reklam na podstawie stron, które odwiedzili wcześniej (pokazywanie reklam ofert biur podróży użytkownikowi, który często odwiedza strony poświęcone turystyce.

Pliki cookie DoubleClick DART

Dodatkowo możemy wykorzystywać pliki cookie DART, dla celów wyświetlania reklam przez system reklamowy Google DoubleClick, który tworzy plik cookie (ciasteczka), w momencie, gdy użytkownik odwiedza witryny internetowe, które używają systemy reklamowego DoubleClick (włączając w to także niektóre reklamy Google Adsense). Ten plik cookie jest używany do wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań („interest based targeting”).

Reklamy dobierane będą na podstawie historii stron, które użytkownik odwiedzał, np. jeśli przeglądał strony z przepisami kuchni chińskiej, wyświetlą się reklamy o restauracjach z taką kuchnią, nawet na stronach niezwiązanych tematycznie, np. o siatkówce.

System DART wykorzystuje “informacje niepozwalające na identyfikację użytkownika”. Nie śledzi on informacji osobistych użytkownika, jak jego imię, adres e-mail, miejsce zamieszkania, numer telefonu, numer NIP, numery kont bankowych lub kart kredytowych. System DART można w każdej chwili wyłączyć na tej stronie.

Pliki cookies również można deaktywować lub zupełnie wyłączyć na stronach naszych i stronach reklamodawców poprzez odpowiednie opcje w używanej przeglądarce internetowej lub opcje w programie typu firewall.

Należy jednak dodać, iż wyłączenie plików cookie (ciasteczek) może uniemożliwić pełne korzystanie z opcji, jakie oferuje nasz serwis. Uniemożliwione będzie tworzenie i logowanie do konta, które jest z nim powiązane.

Pliki Cookies w celach analitycznych, statystycznych, marketingowych

Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),